Η Εταιρεία

Σκοπός του συστήματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Ανακαινίσεων ). Το σύστημα αναλαμβάνει να συνάψει συμβάσεις με τους υπόχρεους διαχειριστές των Α.Ε.Κ.Κ. (τεχνικές εταιρίες, αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς και εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας), να οργανώνει καθώς και να ελέγχει όλες τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπηρεσίες

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων - "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Ε.Κ ΑΤΤΙΚΗΣ", προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ενημέρωση Διαχειριστών, Παραγωγών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων

Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει πλήρη ενημέρωση στους συνεργαζόμενους διαχειριστές σε θέματα που αφορούν διαλογή των αποβλήτων, συλλογή και την ασφαλή μεταφορά των ΑΕΚΚ,προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών.

Read More

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ

Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μονάδες επεξεργασίας, όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης.

Read More

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Εποπτείας

Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας όλων των εργασιών και διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ.

Read More
See all our services

Γνωρίζατε ότι….

0 Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ε.Ε. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ε.Ε.
0
Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως.
0
Το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%.
0
Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή και συντήρηση των οδών.

Επικοινωνία

Address: Γ. ΠΡΟΦΗ & Α. ΠΡΙΦΤΗ 11 - Τ.Κ.19400 - ΚΟΡΩΠΙ
Phone: 210 6623441-42

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας