Οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υποδοχή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ. Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες μονάδες είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αντιρρύπανσης.

emylkasales@gmail.com8/12/2017ΨΥΤ97Λ7-49Γ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ EMAIL ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 28º ΧΛΜ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ,ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΚΑ-ΜΥΝΤΡΕΖΑ,ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-6623441-42 Γ. Κυριάκου info@kyriakou.gr 29/1/2015 Β4Γ77Λ7-5Β6
ΕΜΥΛΚΑ Α.Ε Αμαλιάδος 18, 14452, Μεταμόρφωση Αττικής 210 2816844, 210 2843415 Μ. Σαλίβερος emylkasales@gmail.com 8/12/2017 ΨΥΤ97Λ7-49Γ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί Αττικής 210 2915343, 210 8073101 Κ. Παυλάκης   26/2/2018 Β4Θ47Λ7-ΑΨ1

 

Χάρτης