Οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υποδοχή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ. Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες μονάδες είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αντιρρύπανσης.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ EMAIL ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. ΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 28º χλμ Λ.Αθηνών - Βάρης - Κορωπίου, θέση Λαμπρικά - Μυντρέζα,Κορωπί 210-6623441-42 Ο. Παπαγεωργάκη info@kyriakou.gr 29/1/2015 Β4Γ77Λ7-5Β6 8344-1
ΕΜΥΛΚΑ Α.Ε Αμαλιάδος 18, 14452, Μεταμόρφωση Αττικής 210 2816844, 210 2843415 Μ. Σαλίβερος emylkasales@gmail.com 8/12/2017 ΨΥΤ97Λ7-49Γ 13965-2
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1º χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί Αττικής 210 2915343, 210 8073101 Κ. Παυλάκης

 pantpavl@yahoo.gr

26/2/2018 Β4Θ47Λ7-ΑΨ1 2324-1

 

Χάρτης