Ενημέρωση Διαχειριστών, Παραγωγών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων

Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει πλήρη ενημέρωση στους συνεργαζόμενους διαχειριστές σε θέματα που αφορούν διαλογή των αποβλήτων, συλλογή και την ασφαλή μεταφορά των ΑΕΚΚ,προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών.