Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει πλήρη ενημέρωση στους συνεργαζόμενους διαχειριστές σε θέματα που αφορούν:

  • τη διαλογή των αποβλήτων στο χώρο που παράγονται, με σκοπό την διευκόλυνση επεξεργασίας τους και τη μείωση κόστους διαχείρισης για τον διαχειριστή, τον παραγωγό και την μονάδα
  • τη συλλογή και την ασφαλή μεταφορά των ΑΕΚΚ από την πηγή σε χώρο αποθήκευσης και στην συνέχεια στην μονάδα επεξεργασίας ή απευθείας από την πηγή στην μονάδα
  • την προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών και την καταλληλότητα αυτών, ανάλογα με το έργο που θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς σχετικά με την ορθή διαχείριση ΑΕΚΚ που προέρχονται από δημόσια έργα ή από ιδιώτες και εντάσσονται στα πλαίσια συλλογής ογκωδών αντικειμένων.